Най-добрата информация за София за вас

Компанията е създадена през 2001 г. с различни дигитални медии, насочени към международна аудитория. В момента имаме 30 служители. Били сме номинирани няколко пъти за награди като -20 минути,-IATI Awards,-Legal Gold Blogs Awards,-Digital Fashion 2.0 Awards. Нашето съдържание винаги е предмет на закона, с уважителни теми и с правилен, точен и близък речник.