най добре Специалисти по презентационни карти София близо до вас

ДОБАВЯТЕ МОЯ БИЗНЕС

СВЪРЗАНИ ЗАПИТВАНИЯ:

1. bTalks Agile



1 Отзиви
bTalks Agile

Адрес: ул. „Николай Хайтов“ 6, вх. Б, офис 2, 1113 ж.к. Изток, София, България

График: Отворено ⋅ Ще затвори в 18:00 ч.

Телефон: +359 88 710 2844

уеб страница: https://btalks.com/

Близо до bTalks Agile:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

2. Фондация "КУЗМАНОВ"

4 Отзиви
Фондация

Адрес: бул. „Петко Каравелов“, 1421 ж.к. Иван Вазов, София, България

График: Отворено ⋅ Ще затвори в 17:00 ч.

Телефон: +359 87 830 2753

Гай: Сдружение или организация

уеб страница: https://www.foundationkuzmanov.com/

Близо до Фондация "КУЗМАНОВ":


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

3. Training Academy | Академия за Бизнес Умения и Предприемачество



23 Отзиви
Training Academy | Академия за Бизнес Умения и Предприемачество

Адрес: бул. „Витоша“ 19, 1000 София център, София, България

График: Отворено ⋅ Ще затвори в 19:00 ч.

Телефон: +359 87 649 9414

Гай: Образователен център

уеб страница: https://trainingacademy.bg/

Близо до Training Academy | Академия за Бизнес Умения и Предприемачество:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

4. Регионално управление на образованието - София-град



70 Отзиви
Регионално управление на образованието - София-град

Адрес: ул. „Антим I-ви“ 17, 1303 София център, София, България

График: Отворено ⋅ Ще затвори в 17:30 ч.

Телефон: +359 2 935 6050

Гай: Държавна служба за образование

уеб страница: http://ruo-sofia-grad.com/

Близо до Регионално управление на образованието - София-град:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

5. Уча.се



72 Отзиви
Уча.се

Адрес: ул. „Сребърна“ 14, етаж 2, 1407 Промишлена зона Хладилника, София, България

Телефон: +359 700 50 170

Гай: Училище

уеб страница: http://www.ucha.se/

Близо до Уча.се:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

6. EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България



1 Отзиви
EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Адрес: ул. „д-р Петър Берон“ 6, 1142 София център, София, България

График: Отворено ⋅ Ще затвори в 18:00 ч.

Телефон: +359 88 888 9811

Гай: Място за събития

уеб страница: http://eventspro.bg/

Близо до EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

7. Министерство на туризма на Република България



27 Отзиви
Министерство на туризма на Република България

Адрес: ул. „Съборна“ 1, 1000 София център, София, България

Телефон: +359 2 904 6809

Гай: Правителствена служба

уеб страница: http://www.tourism.government.bg/

Близо до Министерство на туризма на Република България:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

8. Дипломатически институт към МВнР



7 Отзиви
Дипломатически институт към МВнР

Адрес: ул. „Алфред Нобел“ 2, 1113 Гео Милев, София, България

График: Отворено ⋅ Ще затвори в 17:30 ч.

Телефон: +359 2 903 9141

Гай: Правителствена служба

уеб страница: https://bdi.bg/

Близо до Дипломатически институт към МВнР:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

9. ШиЗи ХаоС / ShiZi ChaoS



5 Отзиви
ШиЗи ХаоС / ShiZi ChaoS

Адрес: ул. „Братя Миладинови“ 34, 1000 София център, София, България

График: Затворено ⋅ Ще отвори в 19:00 ч.

Телефон: +359 88 756 4052

Гай: Учебен център

уеб страница: http://www.shizi.bg/

Близо до ШиЗи ХаоС / ShiZi ChaoS:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

10. Национален център за териториално развитие



3 Отзиви
Национален център за териториално развитие

Адрес: ул. „Алабин И. Вл.“ 16-20, 1000 София център, София, България

Телефон: +359 2 980 0308

уеб страница: http://www.ncrdhp.bg/

Близо до Национален център за териториално развитие:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

11. Британско-български информационен и езиков център



6 Отзиви
Британско-български информационен и езиков център

Адрес: бул. „Македония“ 18, 1606 София център, София, България

Телефон: +359 2 987 7130

Гай: Езиково училище

уеб страница: https://www.bbilcentre.com/

Близо до Британско-български информационен и езиков център:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

12. Software University



296 Отзиви
Software University

Адрес: бул. „Александър Малинов“ 78, eт. 1, 1799 в.з. Американски колеж, София, България

График: Отворено ⋅ Ще затвори в 19:30 ч.

Телефон: +359 89 955 5592

Гай: Образователен център

уеб страница: https://softuni.bg/

Близо до Software University:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

13. Инфинита - медицинска апаратура и оборудване



10 Отзиви
Инфинита - медицинска апаратура и оборудване

Адрес: ул. „Ген. Александра Суворова" №127, 1618 ж.к. Бъкстон, София, България

График: Отворено ⋅ Ще затвори в 17:30 ч.

Телефон: +359 700 20 640

Гай: Доставчик на медицинско оборудване

уеб страница: http://www.infinita-bg.com/

Близо до Инфинита - медицинска апаратура и оборудване:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

14. Институт по публична администрация (ИПА)



2 Отзиви
Институт по публична администрация (ИПА)

Адрес: ул. Аксаков 1, 1000 София център, София, България

График: Отворено ⋅ Ще затвори в 18:00 ч.

Телефон: +359 2 940 2556

Гай: Правителствена служба

уеб страница: http://www.ipa.government.bg/

Близо до Институт по публична администрация (ИПА):


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

15. HRS Bulgaria



130 Отзиви
HRS Bulgaria

Адрес: ул. „Юнак“ 11-13, 1612 Хиподрума, София, България

График: Отворено ⋅ Ще затвори в 18:00 ч.

Телефон: +359 2 419 1414

Гай: Пазарен изследовател

уеб страница: http://www.hrs-bg.com/

Близо до HRS Bulgaria:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

16. Асоциация на млекопреработвателите в България



1 Отзиви
Асоциация на млекопреработвателите в България

Адрес: ж.к. Лагера бл. 44, вх А, ет.1, 1612 ж.к. Лагера, София, България

Телефон: +359 88 642 2724

Гай: Селскостопанска асоциация

уеб страница: http://www.milkbg.org/

Близо до Асоциация на млекопреработвателите в България:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

17. Картографско студио ДАВГЕО



1 Отзиви
Картографско студио ДАВГЕО

Адрес: улица „Коломан“ N 1, Офис 11 ОСК, 1618 Славия, София, България

График: Отворено ⋅ Ще затвори в 17:00 ч.

Телефон: +359 87 729 9949

Гай: Картографски услуги

уеб страница: http://www.davgeo.com/

Близо до Картографско студио ДАВГЕО:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

18. КИИП РК София - град



51 Отзиви
КИИП РК София - град

Адрес: бул. „Александър Стамболийски“ 51, 1606 София център, София, България

График: Отворено ⋅ Ще затвори в 12:00 ч. ⋅ Отваря отново в 13:00 ч.

Телефон: +359 2 851 8241

Гай: Сдружение или организация

уеб страница: http://www.kiip-sofia.com/

Близо до КИИП РК София - град:


Бъдете 1-ви в класацията
ексклузивна страница

добави коментар на Специалисти по презентационни карти София
Коментарът е изпратен успешно! Ще го прегледаме в следващите няколко часа.